Ana Sayfa | English | Ege Üniversitesi | Posta Sunucusu
 
 
 
 
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Özlem Söğüt
Öğretim Üyeleri ve Elemanları
Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan
Prof. Dr. Emrah Kılınç
Doç. Dr. Pınar Kara Kadayıfçılar
Doç. Dr. Dilşat Arıksoysal
Doç. Dr. Hakan Karadeniz
Ar. Gör. Dr. Görkem Yalçın
Ar. Gör. Seda Nur Topkaya
Ar. Gör. Ece Özcan
Ar. Gör. Fatma Gülay Der
 
Geri
 

     
  Kullanıcı Adı
  Şifre
Analitik Kimya Anabilim Dalı
 

Analitik Kimya Anabilim Dalı (GENEL TANITIM)  

   Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda temel araştırma alanı "Kimyasal Analiz" dir. Bu kapsamda, ilaçlar, organik ve inorganik maddelerin kalitatif (nitel) ve kantitatif(nicel) analizleri için elektrokimyasal, spektrofotometrik, kromatografik ve diğer analitik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanmaktadır. Ayrıca Analitik Kimya ve ilaç analizi alanında temel bilgilere sahip, analitik düşünme becerisi kazanmış, ulusal ve uluslar arası araştırma projelerine konu olabilecek, sanayiye uygulanabilir fikirler üretebilen bireylerin yetiştirilmesi anabilim dalı amaçları arasındadır.
Anabilim Dalı’nda lisans öğrencileri uygulama laboratuarı dışında lisansüstü araştırma çalışmaları için 6 adet araştırma laboratuarı mevcuttur. Gerek bu laboratuarlardaki gerekse Fakültemiz Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuarı(FABAL) bünyesinde analitik çalışmalarda kullanılabilecek tüm cihaz ve donanımlar bulunmaktadır. Bu imkanlar kullanılarak bölümümüzde ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli araştırmalar ve projeler yapılmakta ve yayınlanmaktadır.


Ders:

 Analitik Kimya I

Yarıyıl: 

 1

Tipi ve kredisi:

 Zorunlu, 3-3-5

İçerik:

 Kimyasal analiz ve analitik kimya, maddenin hali ve sistematiği, çözünme ve çözeltiler, elektrolitler, kolloidler, kimyasal reaksiyonlar ve kimyasal dengeler. Bazı elementlerin tanınması, katyonların tanınma reaksiyonları ve analizleri.Anyonların tanınma reaksiyonları ve analizleri. Anorganik Kalitatif Analiz, Kalitatif analizin eczacılıktaki rolü. İki fazlı ayırma metodlar. Ekstraksiyon, kromatografi,  elektroforez ve kapiller elektroforez.Tek fazlı ayırma metodları.

                      

Ders:

 Analitik Kimya II

Yarıyıl:

 3

Tipi ve kredisi:

 Zorunlu 3-3-5

İçerik: 

 Genel konular, terazi ve tartma, temel işlemler. Hatalar ve analitik verilerin incelenmesi. Gravimetri, çökeltiler ve özellikleri. Gravimetrik miktar tayinleri. Titrimetri ve esasları. Titrimetrik metodların sınıflandırılması. Titrimetrik analiz hesapları. Asit-Baz titrasyonları, sulu olmayan çözeltilerde asit-baz titrasyonları. Çöktürme titrasyonları. Kompleksometrik titrasyonlar. Redoks titrasyonları. Elektrometrik metotlar. Optik ve spektroskopik metodlar. Diğer spektral metodlar. Kromatografik metodlar. Elektroforetik metodlar. Otomatik analiz metodları. Radyofarmasötiklerin analizi.


 
 

Analitik Kimya Anabilim Dalı (ARAŞTIRMA ALANLARI) 

1. DNA algılayıcı cihazların tasarlanması konusunda projeler:
a. İlaç ve ilaç-DNA etkileşimi tayinine yönelik analizlerde kullanılan elektrokimyasal biyosensörler
b. DNA hibridizasyon ve mutasyon analizlerinde kullanılan elektrokimyasal, optik ve piezoelektrik biyosensörler
c. Elektrokimyasal DNA analizleri için tek kullanımlık sensör sistemleri
d. DNA çip teknolojisi ve altyapısı sistemleri
e. DNA biyosensör tasarımlarında kullanılan nanomalzemeler ve nanomalzemeye dayalı sensör sistemlerinin geliştirilmesi
2. Analitik Yöntem Validasyonu

3. Farmasötik Kalite Kontrol

4. Spektroskopik Yöntemler

a. Atomik absorpsiyon
b. NMR, IR spektroskopisi
c. Emisyon spektroskopisi
d. Nefelometri
e. Türbidimetri
f. Polarimetri
g. Refraktometri
5. Ayırma yöntemleri
a. Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi(HPLC) ve uygulamaları


 
 

Analitik Kimya Anabilim Dalı (VERİLEN DERSLER) 

Lisans Dersleri

Genel Kimya I, II (güz-bahar)
Analitik Kimya I, II (güz-bahar)
Analitik Kimya I, II (Uygulama, güz-bahar)

Lisansüstü (Yüksek Lisans)
Enstrümental Analiz I-II
Eczacılıkta İleri Analitik Kimya
Eczacılıkta Fizikokimya
Analitik Kimyada Sonuçların Değerlendirme Yöntemleri
Dökümantasyon
Avrupa Birliği Çerçeve Programları ve Proje Yazımı
İleri Elektroanalitik Yöntemler
İleri Spektroskopik Yöntemler
Biyosensör ve Uygulamaları
Uzmanlık alan dersi

Lisansüstü (Doktora)
Eczacılıkta İleri Analitik Enstrümantal Yöntemler I
Modern Analitik Yöntemler II
Modern Analitik Yöntemler I
Tedavide Kompleks Uygulamaları I
Eczacılıkta Elektrokimya ve Uygulamaları I
Eczacılıkta İleri Analitik Enstrümantal Yöntemler II
Tedavide Kompleks Uygulamaları II
Eczacılıkta Elektrokimya ve Uygulamaları II

Erasmus Programı Kapsamında Verilen Dersler
ANALİTİK KİMYA DERS PLANI
Ders Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati ECTS Kredisi Dersin Türü
Ders Uygulama Laboratuvar
1.Yıl / 1.Dönem
0301501 4 0 0 6 zorunlu
0301503 4 6 0 7 secmeli
0301505 2 0 0 4 secmeli
0307509 3 0 0 4 secmeli
1.Yıl / 2.Dönem
0301502 4 0 0 6 zorunlu
0301504 3 2 0 6 secmeli
0301506 1 2 0 4 secmeli
0301510 2 2 0 4 secmeli
0301512 2 2 0 4 secmeli
0301514 2 2 0 4 secmeli
0307509 3 0 0 4 secmeli